Aktualności Aktualności

Apel do turystów

W ostatnich czasie obserwujemy masowy wzrost zainteresowania turystyką górską w naszym rejonie. Wynika on pewnie z kilku przyczyn: budową kolejnych odcinków drogi S1, która pozwala coraz szybciej dotrzeć ze Śląska w Beskidy; sytuacją pandemiczną czy też po prostu większym zainteresowaniem turystyką. Tak czy inaczej Nadleśnictwo Ujsoły otrzymuje od Państwa coraz więcej telefonów w różnych sprawach… Dziś chcielibyśmy opowiedzieć o jednej z nich…

Ale zanim to nastąpi, krótki wstęp…

Nadleśnictwo Ujsoły gospodaruje w specyficznych drzewostanach, a ma to związek z ich historią. Wprowadzony na masową skalę do lasu przez dawnych zarządców tych ziem (Habsburgów) świerk, wydawał się wtedy świetnym rozwiązaniem – jest on gatunkiem stosunkowo szybko rosnącym i dającym dobrej jakości drewno, co było priorytetem dla ówczesnych włodarzy. Niestety wprowadzony masowo (bo do niedawna stanowił w nadleśnictwie około 86% udziału) staje się gatunkiem niestabilnym – podatnym na choroby grzybowe, szkodniki owadzie oraz czynniki atmosferyczne takie jak wiatr i śnieg.

Z powodu dużego udziału świerka w drzewostanach oraz gwałtownych wiatrów w okresie zimowym zdarza się, że jakieś fragmenty szlaków turystycznych stają się trudne do przejścia lub wręcz niedostępne z powodu zalęgających na nich powalonych drzew. Staramy się takie miejsca wyszukiwać i uprzątać na bieżąco, tak by mogli Państwo korzystać z górskich wędrówek w sposób bezpieczny. Służby terenowe prowadzą okresowe kontrole dostępności szlaków turystycznych a w przypadku stwierdzenia utrudnień wysyłają pilarzy, którzy „przywracają drożność szlaku”. Nie zawsze jednak udaje się wszystkie takie miejsca wykryć na czas i uprzątnąć (zwłaszcza gdy zarządza się obszarem o powierzchni 13 tys. ha)

Trzeba mieć również na uwadze fakt, że część lasów na terenie Nadleśnictwa Ujsoły (i nie tylko na terenie Nadleśnictwa Ujsoły, ale prawie każdego nadleśnictwa w Polsce) to lasy prywatne. Nad tego typu lasami Nadleśnictwa sprawują nadzór, i w przypadku wystąpienia utrudnień na szlakach w lasach prywatnych, wzywają właścicieli w drodze decyzji administracyjnej do uprzątnięcia terenu. To natomiast czy dany teren zostanie uporządkowany zależy po pierwsze od możliwości dotarcia do właścicieli z decyzją administracyjną (na terenie Nadleśnictwa wg zgrubnych szacunków mamy około 5-6 tys. właścicieli gruntów prywatnych!) a po drugie od dobrej woli takiej osoby, gdyż za niewykonanie takiej decyzji ustawodawca nie przewidział żadnej kary… 

Prosimy zatem Państwa o wyrozumiałość w przypadku stwierdzeńia utrudnień na szlakch oraz niezwłoczne zgłaszanie takich sytuacji pod numerem telefonu +48 33 86 47 352 (czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30) lub na adres mailowy ujsoly@katowice.lasy.gov.pl. W przypadku zgłoszenia wskazane jest jak najdokładniejsze podanie lokalizacji. Można to zrobić na kilka sposobów:

  1.  podać współrzędne miejsca lub kilometr szlaku turystycznego (korzystając z mapy lub aplikacji turystycznych zainstalowanych w smartfonie takich np. jak Mapy.cz)
  2. Podać numer oddziału (korzystając z darmowej aplikacji mBDL – więcej informacji pod linkiem http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/mapy-lasow-juz-sa-pod-reka )
  3. Podać kolor i przebieg szlaku oraz opisać miejsce zdarzenia,
  4. lub w dowolny inny sposób, który Państwu przyjdzie do głowy:)

Na zakończenie życzymy Państwu udanego wypoczynku w Beskidach, prosząc jednocześnie o bezpieczne, rozsądne i kulturalne korzystanie z szlaków turystycznych.