Aktualności Aktualności

Ochrona ptaków w okresie lęgowym

Minimalizowanie wpływu realizacji prac gospodarczych na miejsca rozrodu i lęgi ptaków.

Rozpoczyna się sezon lęgowy ptaków. Gatunki żyjące w naszych lasach są pod ochroną, dlatego podczas realizacji prac leśnych staramy się maksymalnie zapobiegać niszczeniu ich miejsc gniazdowania. Robimy to głównie poprzez wcześniejsze wyszukiwanie czynnych gniazd i drzew dziuplastych. Może się jednak zdarzyć nieumyślne ścięcie drzewa z dziuplą lub gniazdem. Informujemy, że osobą do kontaktu w sprawie informowania o takich przypadkach na terenie Nadleśnictwa Ujsoły jest Wojciech Mrowiec (tel. 668 842 841).