Aktualności Aktualności

Ogłoszenie o zakupie lasów lub gruntów do zalesienia

 

OGŁOSZENIE

O ZAKUPIE LASU LUB GRUNTU DO ZALESIENIA

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ujsoły

 

jest zainteresowane zakupem lasów lub gruntów do zalesienia od osób prywatnych.

 

 

Działka, którą Państwo chcielibyście zbyć na rzecz PGL LP Nadleśnictwa

Ujsoły powinna spełniać następujące warunki:

 

1.  Jest sklasyfikowana jako las (Ls) w Ewidencji Gruntów i Budynków (rodzaj użytku

można sprawdzić w starostwie powiatowym) lub w przypadku innego użytku –

np. roli (R) działka ta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest

przeznaczona do zalesienia (zapisy przeznaczenia działki w mpzp można

sprawdzić w urzędzie gminy).

 

2.  Musi mieć uregulowany stan prawny czyli założoną księgę wieczystą i nie może

być obciążona na rzecz osób trzecich (Dział III i IV Księgi wieczystej wolny od wpisów).

 

 3. Granice działki muszą być znane i widoczne w terenie.

 

 4. Właściciel działki nie może być w sporze granicznym z sąsiadami.

 

 

Osoby zainteresowane sprzedażą gruntów opisanych powyżej zapraszamy do

kontaktu:

 

  • Adres

PGL LP Nadleśnictwo Ujsoły

ul. Św. Huberta 2

34-371 Ujsoły

 

  • +48 33 86 47 352

  ujsoly@katowice.lasy.gov.pl