Aktualności Aktualności

Sprzedaż drewna

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż detaliczną drewna drewna wielkowymiarowego, średniowymiarowego i  opałowego  a w sezonie przedświątecznym – także choinek. Sprzedaż odbywa się w siedzibie nadleśnictwa po wcześniejszym uzgodnieniu z leśniczym. To on, jako osoba sprawująca nadzór nad danym leśnictwem jest najlepiej zorientowany w zakresie posiadanego stanu drewna, a także planowanych cięć. Telefony oraz adresy znajdują się w zakładce „KONTAKT – leśnictwa".