Aktualności Aktualności

Wojewódzkie Ćwiczenia Ratownicze Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego „Soła 2023”

10 Października 2023 r. na terenie Nadleśnictwa Ujsoły, w Soblówce  odbyły się Wojewódzkie Ćwiczenia Ratownicze Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego pod kryptonimem „Soła 2023’.

Organizatorem ćwiczeń była Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach  we współpracy z Nadleśnictwem Ujsoły.  W ćwiczeniach brały udział siły i środki Batalionu Centralnego Odwodu Operacyjnego: kompania gaśnicza „Soła”, sztab Batalionu Centralnego Odwodu Operacyjnego oraz Pluton Zabezpieczenia Działań „Sztabowy”. Ogółem w ćwiczeniach wzięło udział ok. 30 pojazdów i ponad 100 strażaków. Po więcej informacji odsyłamy do poniższego linku.

https://www.facebook.com/people/Komenda-Wojew%C3%B3dzka-Pa%C5%84stwowej-Stra%C5%BCy-Po%C5%BCarnej-w-Katowicach/100069143981747/

https://www.facebook.com/100069143981747/videos/1452692835676739/