Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

headquarters PGL LP Nadleśnictwo Ujsoły
PGL LP Nadleśnictwo Ujsoły
+48 33 86 47 352
+48 33 86 47 580

ul. św. Huberta 2

34-371 Ujsoły
 

Numery kont bankowych:

BS Rajcza O/Ujsoły:                      93 8125 1018 0000 0101 2000 0020 

BNP Paribas Bank Polska S.A:     85 2030 0045 1110 0000 0169 2680

Nadleśniczy
Piotr Olesiak
+ 48 33 86 47 352
Zastępca Nadleśniczego
Jan Salachna
+ 48 33 86 47 352
Główny Księgowy
Teresa Sporek
+ 48 33 86 47 352
Inżynier Nadzoru, Obręb Ujsoły
Tadeusz Jamrozik
+ 48 33 86 47 352
Inżynier Nadzoru, Obręb Rycerka
Grzegorz Foik
+ 48 33 86 47 352

Dział Gospodarki Leśnej

Jarosław Jonkisz
Specjalista ds. ochrony lasu, PPOŻ, ochrona przyrody, mapy numeryczne
phone-abbreviation: + 48 33 86 47 352
Wojciech Mrowiec
Specjalista ds. zagospodarowania lasu, stan posiadania, promocji i edukacji
phone-abbreviation: + 48 33 86 47 352
Łukasz Słowik
Specjalista ds. infrastruktury
phone-abbreviation: + 48 33 86 47 352
Katarzyna Szubert
Specjalista ds. obrotu drewnem
phone-abbreviation: + 48 33 86 47 352
Dorota Jaróżek
Specjalista ds. obrotu drewnem, Lasy niepaństwowe
phone-abbreviation: + 48 33 86 47 352
Marian Sporek
Sprzedaż detaliczna
phone-abbreviation: + 48 33 86 47 352

Posterunek Straży Leśnej

Hubert Motyka
Komendant Posterunku Straży Leśnej
phone-abbreviation: + 48 602106547
Tomasz Dudys
Strażnik leśny
phone-abbreviation: + 48 33 86 47 352

Dział Finansowo-Księgowy

Barbara Bednarz
Księgowa
phone-abbreviation: + 48 33 86 47 352
Krystyna Puszyńska
Księgowa
phone-abbreviation: + 48 33 86 47 352
Izabela Kreczmer
Księgowa
phone-abbreviation: + 48 33 86 47 352

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Tomasz Węglarz
Sekretarz
phone-abbreviation: + 48 33 86 47 352
Katarzyna Mazur
Sekretariat
phone-abbreviation: + 48 33 86 47 352

Stanowisko ds. pracowniczych

Iwona Tlałka
phone-abbreviation: + 48 33 86 47 352

Rzecznik

Iwona Kocoń
phone-abbreviation: + 48 33 86 47 352, 662030775