Asset Publisher Asset Publisher

Mała Retencja Górska 2011-2015

„Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie" 2011-2015

        

W Nadleśnictwie Ujsoły w latach 2011 -2015 realizowany był  projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie" w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Jest to indywidualny projekt, którego beneficjentem jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe koordynowany przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.  Projekt realizowany jest na terenie 55 nadleśnictw w 4 regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych.

Celem projektu jest spowolnienie odpływu wód oraz zwiększenie możliwości retencyjnych zlewni górskich, dzięki czemu minimalizowane są skutki powodzi, niszczącego działania wód wezbraniowych oraz suszy. Działania prowadzone w projekcie to retencjonowanie i renaturyzacja cieków stałych oraz obszarów podmokłych, kontrola spływu powierzchniowego oraz wyrównywanie i spowalnianie spływu wód wezbraniowych.

Zadania zrealizowane w ramach projektu na  terenie Nadleśnictwa Ujsoły:

1. Zabudowa nieczynnych szlaków zrywkowych w leśnictwie Sól na długości 19,87 km

2. Zabudowa nieczynnych szlaków zrywkowych w leśnictwie Nickulina na długości 29,09 km

3. Modernizacja zabudowy potoku „Dziobaki" w leśnictwie Rycerki

4. Modernizacja zabudowy potoku „Radecki" w leśnictwie Praszywka

5. Modernizacja zabudowy potoku „Straceniec" w leśnictwie Złatna

6. Modernizacja zabudowy potoku „Ciapków" w leśnictwie Bendoszka

7. Modernizacja zabudowy potoku „Racza" w leśnictwie Racza

8. Modernizacja zabudowy potoku „Urwisko" w leśnictwie Cicha.

Łączna wartość wydatków kwalifikowanych wyniosła 3 097 146,32 zł

Kwota dotacji wyniosła : 2 632 574,34 zł