Kontakt Kontakt

Siedziba PGL LP Nadleśnictwo Ujsoły
PGL LP Nadleśnictwo Ujsoły
+48 33 86 47 352

UWAGA! Adres: ujsoly@katowice.lasy.gov.pl jest adresem wyłacznie do korespondencji elektronicznej (email), nie jest adresem do doręczeń elektronicznych. Dokumenty kierowane na ten adres, zgodnie z art. 63 § 1 zd. 2 K.p.a. będą pozostawione bez rozpoznania. Czytaj więcej...

Adres:

ul. św. Huberta 2

34-371 Ujsoły

ePUAP: pgl_lp_0234/SkrytkaESP

 

Numery kont bankowych:

BS Rajcza O/Ujsoły:                      93 8125 1018 0000 0101 2000 0020 

BNP Paribas Bank Polska S.A:     85 2030 0045 1110 0000 0169 2680

Nadleśniczy
Mariola Olesiak
+ 48 33 86 47 352
Zastępca Nadleśniczego
Iwona Kocoń
+ 48 33 86 47 352
Główny Księgowy
Teresa Sporek
+ 48 33 86 47 352
Inżynier Nadzoru, Obręb Ujsoły
Andrzej Marek
+ 48 33 86 47 352
Inżynier Nadzoru, Obręb Rycerka
Grzegorz Foik
+ 48 33 86 47 352

Dział Gospodarki Leśnej

Jarosław Jonkisz
Specjalista ds. ochrony lasu, PPOŻ, ochrona przyrody, mapy numeryczne
Tel.: + 48 33 86 47 352
Wojciech Mrowiec
Specjalista ds. zagospodarowania lasu, stan posiadania
Tel.: + 48 33 86 47 352
Łukasz Słowik
Specjalista ds. infrastruktury
Tel.: + 48 33 86 47 352
Katarzyna Szubert
Specjalista ds. obrotu drewnem
Tel.: + 48 33 86 47 352
Dorota Jaróżek
Specjalista ds. obrotu drewnem, Lasy niepaństwowe
Tel.: + 48 33 86 47 352

Dział Finansowo-Księgowy

Barbara Bednarz
Księgowa
Tel.: + 48 33 86 47 352
Krystyna Puszyńska
Księgowa
Tel.: + 48 33 86 47 352
Izabela Kreczmer
Księgowa
Tel.: + 48 33 86 47 352

Posterunek Straży Leśnej

Hubert Motyka
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: + 48 602106547
Tomasz Dudys
Strażnik leśny
Tel.: + 48 33 86 47 352

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Tomasz Węglarz
Sekretarz
Tel.: + 48 33 86 47 352
Katarzyna Mazur
Sekretariat
Tel.: + 48 33 86 47 352
Kamil Łacny
Sprzedaż detaliczna
Tel.: + 48 33 86 47 352

Stanowisko ds. pracowniczych

Iwona Tlałka
Tel.: + 48 33 86 47 352

Stanowisko ds. promocji i edukacji

Mateusz Kuś
Tel.: + 48 33 86 47 352, 690 346 726

Rzecznik

Łukasz Słowik
Tel.: + 48 33 86 47 352, 664 709 892