"Zanocuj w lesie"

Nadleśnictwo Ujsoły przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Lasy Nadleśnictwa Ujsoły położone są w najatrakcyjniejszej pod względem przyrodniczym części Beskidu Żywieckiego. Obejmują swoim zasięgiem trzy główne pasma górskie: pasmo Wielkiej Raczy, pasmo Wielkiej Rycerzowej oraz pasmo Lipowskiej i Rysianki. Cały obszar nadleśnictwa leży na terenie Żywieckiego Parku Krajobrazowego co świadczy o jego walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Unikalny świat roślin i zwierząt oraz wszechobecne ślady dawnej kultury pasterskiej min. wysokogórskie hale to magnes przyciągający od lat turystów.

Zapraszamy zatem do odkrywania Beskidu Żywieckiego w nowy „bushcraftowy”  sposób.

Lokalizacja widoczna jest również na mapie oraz z poziomu aplikacji Mbdl [link] (android) lub [link] iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

1. Regulaminem korzystania z obszaru (znjadującym się w załączniku poniżej artykułu)

2. Istnieje możliwość rozpalenia ogniska w miejscach biwakowania zlokalizowanych na terenie leśnictw Okrągłe, Złatna, Glinka. Drewno na rozpalenie ogniska w wyznaczonym miejscu przynieś ze sobą

3. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem

4. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu [  http://www.czaswlas.pl/

5. Pamiętaj, że na fragmentach obszaru wyznaczonego do nocowania, mogą znajdować się miejsca, w których obowiązuje okresowy zakaz wstępu do lasu wynikający z zapisów art. 26 ustawy o lasach. Na terenie nadleśnictwa Ujsoły ze względu specyfikę przebudowy zamierających świerczyn prowadzone są zabiegi ochronne na całym jego obszarze. Działania te polegają na rozproszonym geograficznie jednostkowym usuwaniu zamierających drzew, z częstotliwością dostosowaną do intensywności.  Korzystanie z nich jest zabronione.  W celu otrzymania informacji  proszę o kontakt  z leśniczym sprawującym nadzór na danym obszarze. Dane kontaktowe do leśniczych znajdują się na stronie   https://ujsoly.katowice.lasy.gov.pl 

6. Z czasowymi wyłączeniami / zmianami przebiegu szlaków. Sprawdź informacje na stronie  nadleśnictwa dotyczące obszarów, gdzie występują utrudnienia.

7. W okresie jesiennym i zimowym mogą odbywać się polowania zbiorowe. Na obszarze na którym odbywają się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! Terminy polowań zbiorowych można znaleźć na stronach  [  https://slonka.jaworzno.pl/ , http://cyrankaoswiecim.pl/ ],

8. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza [w załączniku poniżej] oraz przesłanie go na adres jaroslaw.jonkisz@katowice.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze przed planowanym noclegiem. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: jaroslaw.jonkisz@katowice.lasy.gov.pl

Prosimy o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej:

Ankieta